Spēka vārdi - Latviskās mantras (8...)


https://gaismasaile.1s.lv/735-speka-vardi--latviskas-mantras-8/

Tīra balta Tēvu zeme

 Ar citām zemītēm.

 Gaišas vieglas dienas vēra

 Ar Dieviņa gudrībiņu.

( ievirza domas par dzīves vietas nozīmību cilvēka likteņa izpausmēs )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi