Spēka vārdi - Latviskās mantras (11...)


https://gaismasaile.1s.lv/738-speka-vardi--latviskas-mantras-11/

Savu Dieva gaišumiņu

 Atrodiet valodā.

 Tēvu zemes brīvu zīmi

 Sevis paša gudrībā.

( gudri virza apziņu uz vērtību savienošanu ar savu izcelsmi )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (10...)


https://gaismasaile.1s.lv/737-speka-vardi--latviskas-mantras-10/

Varas gaisma zaigojoša

 Uzceļ Dieva gudrībiņu.

Zaigojoša mīlestība

 Uzceļ sirds dāsnumiņu.

( uzlabojumiem algotā darbā, uzņēmējdarbībā, radošajā darbā, 
pārticības un labklājības gūšanai )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (9...)


https://gaismasaile.1s.lv/736-speka-vardi--latviskas-mantras-9/

Laima nes Tavu gaitu

 Vareniem vārdiņiem.

 Ver Laimiņa Tavu sirdi

 Vareniem brīnumiem.

( savas dzīves svarīgākā veikuma atpazīšanai, 
straujākai veiksmes ienākšanai dzīvē ) 

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (8...)


https://gaismasaile.1s.lv/735-speka-vardi--latviskas-mantras-8/

Tīra balta Tēvu zeme

 Ar citām zemītēm.

 Gaišas vieglas dienas vēra

 Ar Dieviņa gudrībiņu.

( ievirza domas par dzīves vietas nozīmību cilvēka likteņa izpausmēs )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (7...)


https://gaismasaile.1s.lv/734-speka-vardi--latviskas-mantras-7/

Dārzā zied saules zieds

 Ar zaigošiem ziediņiem.

 Svētā birzs aizrunāja

 Dievam vērstu gaismas brīdi.

( izveido saikni ar savas radošās izpausmes spējām,
virza uz savas izpausmes atvēršanu )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (6...)


 https://gaismasaile.1s.lv/733-speka-vardi--latviskas-mantras-6/

Apkārt Dieva radībiņa
 Rakstā sēj gudras zīmes.
 Dod man Dievs gudrībiņu
 Tavas zīmes mācīties.

 
( aicina sakārtot sevi, savas domas, vērtēt savas vēlmes, 
izveidot savu patieso stāju, viest skaidrību par dzīves vērtībām )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (5...)


https://gaismasaile.1s.lv/732-speka-vardi--latviskas-mantras-5/

Tuvas dienas, tuvas naktis

 Savas rūpes ienesušas.

 Tālas dienas, tālas naktis

 Sevi stipras atradušas.

( projektu, darbu, darbību , u.c. atbalstam)

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi