Spēka Vārdi - Latviskās mantras (96...)

 

Laimes seja izgaismota,

Dvēselītes apbalvota,

Zināšanu ievērota -

Ieraudzīta, vērtē likta.

 

Laimes sejas saskatīta,

Laimes smaida sasildīta,

Gaismas stājas pārbaudīta -

Veiksme augšā kalnā kāpa.

 

(gaidīšanas izgaismošanai, rezultātu uzlabošanai, panākumu kaldināšanai)

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

https://gaismasaile.1s.lv

Spēka vārdi - Latviskās mantras (11...)


https://gaismasaile.1s.lv/738-speka-vardi--latviskas-mantras-11/

Savu Dieva gaišumiņu

 Atrodiet valodā.

 Tēvu zemes brīvu zīmi

 Sevis paša gudrībā.

( gudri virza apziņu uz vērtību savienošanu ar savu izcelsmi )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (10...)


https://gaismasaile.1s.lv/737-speka-vardi--latviskas-mantras-10/

Varas gaisma zaigojoša

 Uzceļ Dieva gudrībiņu.

Zaigojoša mīlestība

 Uzceļ sirds dāsnumiņu.

( uzlabojumiem algotā darbā, uzņēmējdarbībā, radošajā darbā, 
pārticības un labklājības gūšanai )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (9...)


https://gaismasaile.1s.lv/736-speka-vardi--latviskas-mantras-9/

Laima nes Tavu gaitu

 Vareniem vārdiņiem.

 Ver Laimiņa Tavu sirdi

 Vareniem brīnumiem.

( savas dzīves svarīgākā veikuma atpazīšanai, 
straujākai veiksmes ienākšanai dzīvē ) 

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (8...)


https://gaismasaile.1s.lv/735-speka-vardi--latviskas-mantras-8/

Tīra balta Tēvu zeme

 Ar citām zemītēm.

 Gaišas vieglas dienas vēra

 Ar Dieviņa gudrībiņu.

( ievirza domas par dzīves vietas nozīmību cilvēka likteņa izpausmēs )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (7...)


https://gaismasaile.1s.lv/734-speka-vardi--latviskas-mantras-7/

Dārzā zied saules zieds

 Ar zaigošiem ziediņiem.

 Svētā birzs aizrunāja

 Dievam vērstu gaismas brīdi.

( izveido saikni ar savas radošās izpausmes spējām,
virza uz savas izpausmes atvēršanu )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (6...)


 https://gaismasaile.1s.lv/733-speka-vardi--latviskas-mantras-6/

Apkārt Dieva radībiņa
 Rakstā sēj gudras zīmes.
 Dod man Dievs gudrībiņu
 Tavas zīmes mācīties.

 
( aicina sakārtot sevi, savas domas, vērtēt savas vēlmes, 
izveidot savu patieso stāju, viest skaidrību par dzīves vērtībām )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi