Spēka vārdi - Latviskās mantras (10...)


https://gaismasaile.1s.lv/737-speka-vardi--latviskas-mantras-10/

Varas gaisma zaigojoša

 Uzceļ Dieva gudrībiņu.

Zaigojoša mīlestība

 Uzceļ sirds dāsnumiņu.

( uzlabojumiem algotā darbā, uzņēmējdarbībā, radošajā darbā, 
pārticības un labklājības gūšanai )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi