Spēka vārdi - Latviskās mantras (12...)

 

https://gaismasaile.1s.lv/739-speka-vardi--latviskas-mantras-12/

Atver Dievs savus vārtus

 Gaišiem domu nesējiem.

 Atver Dievs savus vārdus

 Īstu rakstu pratējiem.

( dod varēšanu saprast sev visatbilstošākās garīgās mācības, 
sniedz paļāvību uz saviem spēkiem )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi