Spēka vārdi - Latviskās mantras (11...)


https://gaismasaile.1s.lv/738-speka-vardi--latviskas-mantras-11/

Savu Dieva gaišumiņu

 Atrodiet valodā.

 Tēvu zemes brīvu zīmi

 Sevis paša gudrībā.

( gudri virza apziņu uz vērtību savienošanu ar savu izcelsmi )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi