Spēka vārdi - Latviskās mantras (11...)


https://gaismasaile.1s.lv/738-speka-vardi--latviskas-mantras-11/

Savu Dieva gaišumiņu

 Atrodiet valodā.

 Tēvu zemes brīvu zīmi

 Sevis paša gudrībā.

( gudri virza apziņu uz vērtību savienošanu ar savu izcelsmi )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (10...)


https://gaismasaile.1s.lv/737-speka-vardi--latviskas-mantras-10/

Varas gaisma zaigojoša

 Uzceļ Dieva gudrībiņu.

Zaigojoša mīlestība

 Uzceļ sirds dāsnumiņu.

( uzlabojumiem algotā darbā, uzņēmējdarbībā, radošajā darbā, 
pārticības un labklājības gūšanai )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (9...)


https://gaismasaile.1s.lv/736-speka-vardi--latviskas-mantras-9/

Laima nes Tavu gaitu

 Vareniem vārdiņiem.

 Ver Laimiņa Tavu sirdi

 Vareniem brīnumiem.

( savas dzīves svarīgākā veikuma atpazīšanai, 
straujākai veiksmes ienākšanai dzīvē ) 

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (8...)


https://gaismasaile.1s.lv/735-speka-vardi--latviskas-mantras-8/

Tīra balta Tēvu zeme

 Ar citām zemītēm.

 Gaišas vieglas dienas vēra

 Ar Dieviņa gudrībiņu.

( ievirza domas par dzīves vietas nozīmību cilvēka likteņa izpausmēs )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (7...)


https://gaismasaile.1s.lv/734-speka-vardi--latviskas-mantras-7/

Dārzā zied saules zieds

 Ar zaigošiem ziediņiem.

 Svētā birzs aizrunāja

 Dievam vērstu gaismas brīdi.

( izveido saikni ar savas radošās izpausmes spējām,
virza uz savas izpausmes atvēršanu )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (6...)


 https://gaismasaile.1s.lv/733-speka-vardi--latviskas-mantras-6/

Apkārt Dieva radībiņa
 Rakstā sēj gudras zīmes.
 Dod man Dievs gudrībiņu
 Tavas zīmes mācīties.

 
( aicina sakārtot sevi, savas domas, vērtēt savas vēlmes, 
izveidot savu patieso stāju, viest skaidrību par dzīves vērtībām )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (5...)


https://gaismasaile.1s.lv/732-speka-vardi--latviskas-mantras-5/

Tuvas dienas, tuvas naktis

 Savas rūpes ienesušas.

 Tālas dienas, tālas naktis

 Sevi stipras atradušas.

( projektu, darbu, darbību , u.c. atbalstam)

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (4...)


https://gaismasaile.1s.lv/731-speka-vardi--latviskas-mantras-4/

Dieva dots padomiņš

 Šurpu ved gudrus ļaudis.

 Atrod ļaudis padomiņu

 Dieva dotā rakstībā.

( aicina sajust sevī vēl neapgūtās lietas, dāvā iespēju 
sakārtot savu dzīvi saskaņā ar Visuma likumiem )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (3...


https://gaismasaile.1s.lv/730-speka-vardi--latviskas-mantras-3/

Tuvas Dieva svētās dienas,

Tuvas gaišās gudrībiņas.

 Atrod Laimas vēlējumu

 Savā paša laimībā.

( ver saskaņu sevī, ienes apkārtnē notikumus, 
kuri uzlabo dzīves kvalitāti )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (2...)


https://gaismasaile.1s.lv/729-speka-vardi--latviskas-mantras-2/

Dievs dod man gudru ziņu

 Apkārt Tavu radībiņu.

 Sevi virzi augstā vietā,

Mani varas guvumā.

 Augstā vieta ierādīta

 Man atlika izturēti.

( klientu, interesentu, atbalstītāju piesaistīšanai
kādai savai konkrēti darāmajai lietai )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (1...)

https://gaismasaile.1s.lv/728-speka-vardi--latviskas-mantras-1/

Augstu Laimes vieta bija

Starp visām vietiņām.

 Augstu vēru Dieva vietu

Starp Laimītes gudrībām.

( sakārto ikdienas gaitas, palīdz risināt konfliktsituācijas )

 Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Spēka vārdi - Latviskās mantras (12...)

 

https://gaismasaile.1s.lv/739-speka-vardi--latviskas-mantras-12/

Atver Dievs savus vārtus

 Gaišiem domu nesējiem.

 Atver Dievs savus vārdus

 Īstu rakstu pratējiem.

( dod varēšanu saprast sev visatbilstošākās garīgās mācības, 
sniedz paļāvību uz saviem spēkiem )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi