Spēka vārdi - Latviskās mantras (4...)


https://gaismasaile.1s.lv/731-speka-vardi--latviskas-mantras-4/

Dieva dots padomiņš

 Šurpu ved gudrus ļaudis.

 Atrod ļaudis padomiņu

 Dieva dotā rakstībā.

( aicina sajust sevī vēl neapgūtās lietas, dāvā iespēju 
sakārtot savu dzīvi saskaņā ar Visuma likumiem )

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi