Spēka vārdi - Latviskās mantras (5...)


https://gaismasaile.1s.lv/732-speka-vardi--latviskas-mantras-5/

Tuvas dienas, tuvas naktis

 Savas rūpes ienesušas.

 Tālas dienas, tālas naktis

 Sevi stipras atradušas.

( projektu, darbu, darbību , u.c. atbalstam)

 

Meditatīvās saziņas pieraksts - Austra Savstare

Lasītākie Vārdi