Ver saskaņu sevī, ienes apkārtnē notikumus, kuri uzlabo dzīves kvalitāti

Ocean, Starry Sky, Milky Way, Rest

3.

Ver saskaņu sevī, ienes apkārtnē notikumus, kuri uzlabo dzīves kvalitāti    

Tuvas Dieva svētās dienas,

Tuvas gaišās gudrībiņas.

 Atrod Laimas vēlējumu
Lasītākie Vārdi