Līdzīgi domājošo, klientu, interesentu, atbalstītāju piesaistīšanai kādai savai konkrēti darāmajai lietai

Wave, Sunflower, Concentric

2.

Līdzīgi domājošo, klientu, interesentu, atbalstītāju piesaistīšanai kādai savai konkrēti darāmajai lietai

Dievs dod man gudru ziņu

 Apkārt Tavu radībiņu.

 Sevi virzi augstā vietā,

Mani varas guvumā.

 Augstā vieta ierādīta


Lasītākie Vārdi