Sakārto ikdienas gaitas, palīdz risināt konfliktsituācijas


Lake Dusia, Brick, Old, Red

1.

Sakārto ikdienas gaitas, palīdz risināt konfliktsituācijas

Augstu Laimes vieta bija

Starp visām vietiņām.

 Augstu vēru Dieva vietu

Lasītākie Vārdi